PL  |  EN

SZKOLENIA


W naszej ofercie są dostępne szkolenia realizowane w formie szkoleń dedykowanych, opracowanych zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych Klientów (tzw. szkolenia zamknięte). Tematyka realizowanych szkoleń obejmuje:

  • zarządzanie sprzedażą
  • skuteczną komunikację
  • zarządzanie czasem
  • zarządzanie projektami (metodyka PMI)
  • zarządzanie przez cele i wdrożenia systemu ZPC
  • zarządzanie jakością oraz narzędzia związane z jakościowymi aspektami produkcji, usług i handlu

Dla odniesienia maksymalnych korzyści, każde organizowane przez nad szkolenie poprzedzone jest wnikliwą analizą potrzeb szkoleniowych, bieżącego oraz spodziewanego poziomu kompetencji, które są przedmiotem szkolenia lub całego cyklu szkoleń.

GWARANTUJEMY:

Bardzo bogate doświadczenie naszych konsultantów i trenerów, a także ścisłe związki z przemysłem, działalnością badawczo-rozwojową i naukową pozwalają nam oferować szkolenia, których treść i forma zdecydowanie podnoszą kompetencje ich uczestników. Realizowany przez nas proces dydaktyczny dostarcza wiedzy i umiejętności praktycznych, a także daje bardzo dobre podstawy do dalszego samokształcenia.

KORZYŚCI:

Nasi Klienci zawsze otrzymują dokładny pomiar wzrostu kwalifikacji swoich pracowników. Przeprowadzana przez nas każdorazowa ewaluacja procesu szkolenia zawsze udowadnia zdecydowany przyrost kompetencji uczestników szkoleń, który wielokrotnie przewyższa nakłady poniesione na szkolenia.