PL  |  EN

AUDITY


specyfikacja wymagań i kryteriów

przegląd wymagań na drodze auditu II lub III strony

ocena spełnienia wymagań

raport poauditowy