PL  |  EN

SPOTKANIE PANELOWE NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ - PAŹDZIERNIK 2010


Na zaproszenie p. Dziekana wzięliśmy udział w kolejnym ciekawym spotkaniu na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Z dyskusji wyniknęły dwa, bardzo trafne spostrzeżenia:

 • przewidywanie potrzeb pracodawców dotyczących zatrudnienia absolwentów WIZ w ciągu kilku najbliższych lat jest utrudnione z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej
 • różnorodność profili pracodawców powoduje generowanie różnych oczekiwań z ich strony w stosunku do absolwentów. W efekcie trudno jest znaleźć jeden wspólny profil absolwenta. W związku z tym proces nauczania powinien uwzględniać wariantowość (np. obszar ściśle inżynierski, obszar procesowy). W toku spotkania pracodawcy podjęli jednak próbę zdefiniowania optymalnej sylwetki absolwenta odpowiadającej obecnym trendom. Z wygłoszonych opinii wyłonił się obraz absolwenta Politechniki Poznańskiej, którego charakteryzować powinny następujące cechy:
  wrażliwość na klienta,
  umiejętność odnajdywania pasji w podejmowanych działaniach,
  zaangażowanie emocjonalne,
  mobilność przyszłych pracowników,
  umiejętność definiowania życiowych celów, kształtowania ścieżki kariery,
  umiejętność myślenia perspektywicznego,
  umiejętności komunikacji interpersonalnej,
  kompetencje w zakresie języków obcych, w tym branżowych,
  przedsiębiorczość,
  inicjatywa,
  spolegliwość (dobrze rozumiana),
  zdolność do innowacyjności,
  umiejętność współzawodnictwa i rywalizacji.

Jak bardzo deficytowe są to wciąż kompetencje, nie trzeba nikogo z pracodawców przekonywać...