PL  |  EN
Wiodąca firma świadcząca usługi nadzoru inwestorskiego dla sektora budowlano-montażowego poszukuje doświadczonych inżynierów, którzy podejmą się funkcji:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
miejsce pracy: Warszawa, Bydgoszcz, Skarżysko-Kamienna, Katowice, nr ref.: INIW/05/18Obowiązki na stanowisku pracy:
 • zarządzanie jakością na każdym etapie realizacji inwestycji
 • weryfikacja planowanych i wykonanych robót
 • stała analiza technologii wykonywanych prac i ewentualnych rozbieżności
 • udział w dokonywaniu odbiorów
 • egzekwowanie wszelkich zapisów umownych z wykonawcami oraz roszczeń gwarancyjnych
 • raportowanie
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego technicznego
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w specjalności kolejowej w zakresie linie, węzły, stacje kolejowe lub których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym
 • doświadczenie zawodowe zebrane w ciągu ostatnich 10 lat: minimum 3 lata doświadczenia polegającego na pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie minimum jednej inwestycji infrastrukturalnej, realizowanej w oparciu o FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe
 • najwyższa staranność i odpowiedzialność
 • rzetelność i punktualność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność obsługi komputera
 • orientacja w zakresie prowadzenia inwestycji i remontów na czynnych szlakach kolejowych w zarządzie PKP PLK
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • możliwość pracy na rzecz ważnych projektów dla rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej
 • pracę w gronie renomowanych profesjonalistów
 • system wynagradzania adekwatny do stawianych celów
 • nienormowany system czasu pracy, dający pełną możliwość indywidualnego zaangażowania się w inne zleceniaW CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poźn. zm.)".