PL  |  EN
Wiodąca firma świadcząca usługi nadzoru inwestorskiego dla sektora budowlano-montażowego poszukuje doświadczonych inżynierów, którzy obejmą stanowisko:

INŻYNIER REZYDENT
miejsce pracy: Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Katowice, nr ref.: INRW/05/18Obowiązki na stanowisku pracy:
 • opiniowanie i koordynacja dokumentacji projektowej
 • zarządzanie jakością na każdym etapie realizacji zadań
 • weryfikacja obmiarów i prac geodezyjnych
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska i badań archeologicznych
 • stała analiza postępu prac i nadzór nad robotami
 • prowadzenie spraw związanych z umowami przyłączeniowymi i umowami na usunięcie kolizji itp.
 • udział w dokonywaniu odbiorów
 • udział w zapewnieniu gwarancji na wykonane prace i zgłaszaniu wad
 • nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • raportowanie
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i/lub specjalności inżynieryjnej mostowej i/lub specjalności drogowej i/lub konstrukcyjno-budowlanej lub których zakres obejmuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym
 • doświadczenie zawodowe zebrane w ciągu ostatnich 10 lat: minimum 5 lat doświadczenia w pracy przy realizacji projektów kolejowych realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta
 • najwyższa staranność i odpowiedzialność
 • rzetelność i punktualność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • umiejętność obsługi komputera
 • warunki kontraktowe FIDIC
 • znajomość procedur i instrukcji w zakresie prowadzenia inwestycji i remontów na czynnych szlakach kolejowych w zarządzie PKP PLK
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • możliwość pracy na rzecz ważnych projektów dla rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej
 • pracę w gronie renomowanych profesjonalistów
 • dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologii
 • profesjonalne program wdrożenia do pracy (w razie potrzeby)
 • system wynagradzania adekwatny do stawianych celówW CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poźn. zm.)".