PL  |  EN
Dla znanej i cenionej polskiej firmy o międzynarodowym zasięgu poszukujemy doświadczonego profesjonalisty, który obejmie stanowisko:

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
miejsce pracy: Gniezno, nr ref.: KKP/28/20Obowiązki na stanowisku pracy:
 • prowadzenie i nadzorowanie pełnej księgowości Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • wykonywanie pełnego zakresu czynności w zakresie podatku VAT
 • księgowanie list płac, kontrola poprawności rozliczania wynagrodzeń, płatności ZUS, US
 • kompleksowe wykonywanie czynności i kontrola w zakresie faktur zakupu
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz aktualizacja danych w GUS
 • kontrola formalnoprawna, merytoryczna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe (system kontroli wewnętrznej) oraz terminowości zobowiązań
 • sporządzanie deklaracji Intrastat i przesyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Celnego
 • udział w przygotowywaniu zestawień i raportów miesięcznych (bilans, rachunki zysków i strat, cashflow, zmiany w kapitałach itp.) na potrzeby Spółki i Grupy Kapitałowej
 • pełna współpraca podczas audytów finansowych
 • ścisła współpraca z gł. Księgowym/Dyr. Finansowym
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego kierunkowego (preferowany kierunek: finanse, ekonomia, rachunkowość)
 • min. 3. lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
 • praktycznej znajomości przepisów z zakresu rachunkowości, podatków i prawa gospodarczego
 • biegłej obsługi komputera, mile widziana znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prace księgowe i finansowe
 • znajomości przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatkowych, w tym w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych oraz dotyczących ewidencji środków trwałych, ustawy o podatku od nieruchomości
 • znajomości zagadnień przepisów podatkowych PIT, systemu ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy
 • umiejętności samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych (w tym według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), deklaracji podatkowych (VAT, CIT), sprawozdań GUS, NBP
 • znajomość zagadnień z zakresu sprawozdawczości spółek giełdowych oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych
 • rozwiniętych zdolności analitycznych
 • bardzo dobrej organizacji pracy oraz dokładności
 • komunikatywności oraz umiejętności współpracy z zespołem
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wymaganych umiejętności i stawianych celów
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę oraz niezbędne narzędzia
 • dużą samodzielność oraz odpowiedzialność w realizacji zadań
 • możliwość dalszego rozwoju zawodowego w rozwijającym się przedsiębiorstwie
 • możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji zawodowychW CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poźn. zm.)".