PL  |  EN

JAK ABSOLWENT (MŁODY CZŁOWIEK) SZUKA PRACY...


Ostatnie dwie dekady zmian ustrojowych, gospodarczych i społecznych wywierają bardzo istotnych wpływ na postawy ludzi młodych, rozpoczynających swoje życie zawodowe lub posiadających bardzo niewielkie doświadczenie (zatrudnieni nie dłużej, niż dwa lata).