PL  |  EN

DLACZEGO ZMIENIAMY PRACĘ?


To z pozoru banalne pytanie stało się przedmiotem dociekań licznego grona fachowców i naukowaców zajmujących się problemami aktywności jednostki, uwarunkowaniami społecznymi i socjologicznymi apektami pracy. Lata dociekań i tysiące zapisanych kart nie dają jednak prostej i jednoznacznej odpowiedzi na tytułowe pytanie. Również próby syntetycznej charakterystyki przyczyn i motywów leżących u podstaw decyzji o zmianie pracy nie dają się łatwo i szybko usystematyzować.